Tel. +371 26 10 34 35 info@albatross.lvOfiss: Rīga, Kurzemes prospekts 3
vk  latvia flag 256  russia flag 256

ES projekti

MŪSU ES PROJEKTI

ERAF logo

30.09.2015.
PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU PABEIGŠANU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.26103435
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1),
PAZIŅO PAR BŪVDARBU PABEIGŠANU
SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā informē, ka 2015. gada 30. septembrī tika pabeigti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un izbūves būvdarbi objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”. 

Būvdarbus veica Pilnsabiedrība „Talsu Partneri” (reģ.Nr. 41203037469).
Būvdarbu ietvaros ir veikti sekojoši darbi:
- Darba urbuma rekonstrukcija;
- Ūdens attīrīšanas sistēma (ŪAS), 11 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija un dīzeļģenerators ar jaudu ne mazāk kā 8 – 12 kW);
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 484.3m;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža);
- Kanalizāciju sūkņu stacija (KSS) rekonstrukcija, 15 m3/h;
- Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 855.8m;
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 930.6m.

ERAF logo

16.06.2015.
PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU UZSĀKŠANU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.26103435
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1),
PAZIŅO PAR BŪVDARBU UZSĀKŠANU
SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā ir noslēgusi līgumu par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ar Pilnsabiedrību „Talsu Partneri” (reģ.Nr. 41203037469) par līgumcenu 344 760.96 EUR (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro un 96 centi) bez PVN 2015. gada 25. martā.
Projekta būvdarbu vadītājs: Oļģerts Dragūns sert. Nr.50-2512 (Pilnsabiedrība "TALSU PARTNERI").
Projekta ietvaros būvuzraudzību veic Alvis Krauklis sert. Nr. 50-2512, Gints Ķļaviņš sert. Nr. 5-00084 (SIA "Fabrum").
Projekta ietvaros autoruzraudzību veic Līga Drengere – Tiltiņa sert. Nr. 50-3377 (SIA "EVO desing").

 

ERAF logo

25.03.2015.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA PAR BŪVDARBIEM NOSLĒGŠANU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.26103435
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1),
PAZIŅO PAR IEPIRKUMA LĪGUMA PAR BŪVDARBIEM NOSLĒGŠANU
Ar šo SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā informē, ka 2015. gada 25. martā SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā ir noslēgusi līgumu par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem objektā „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ar Pilnsabiedrību „Talsu Partneri” (reģ.Nr. 41203037469) par līgumcenu 344 760.96 EUR (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro un 96 centi) bez PVN.

ERAF logo
05.03.2015.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.26103435
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1),
PAZIŅO PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
Līguma ietvaros plānots veikt būvdarbus – Engures novada Ķesterciemā:
- Darba urbuma rekonstrukcija;
- Ūdens attīrīšanas sistēma (ŪAS), 11 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija un dīzeļģenerators ar jaudu ne mazāk kā 8 – 12 kW);
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 500m;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža);
- Kanalizāciju sūkņu stacija (KSS) rekonstrukcija, 15 m3/h;
- Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 800m;
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 700m.
Ņemot vērā Pretendentu iebildumus, Iepirkumu komisija veica atkārtotu Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu un nolēma slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ar Pilnsabiedrību „Talsu Partneri” (reģ.Nr. 41203037469) par līgumcenu 344 760.96 EUR (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit eiro un 96 centi) bez PVN.
Lēmums pieņemts 2015.gada 5. martā.

ERAF logo
27.01.2015.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.26103435
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1),
PAZIŅO PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
Līguma ietvaros plānots veikt būvdarbus – Engures novada Ķesterciemā:
- Darba urbuma rekonstrukcija;
- Ūdens attīrīšanas sistēma (ŪAS), 11 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija un dīzeļģenerators ar jaudu ne mazāk kā 8 – 12 kW);
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 500m;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža);
- Kanalizāciju sūkņu stacija (KSS) rekonstrukcija, 15 m3/h;
- Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 800m;
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 700m.
Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ar SIA “Siltums Jums” (reģ.Nr. LV44103036801) par līgumcenu 462 012.10 EUR (četri simti sešdesmit divi tūkstoši divpadsmit eiro un 10 centi) bez PVN.
Lēmums pieņemts 2015.gada 26. janvārī.

ERAF logo
31.10.2014.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS GROZĪJUMIEM

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.26103435
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1),
Informē par sekojošiem grozījumiem iepirkuma procedūrā:
1. Veikti iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1, kas pieejami mājas lapā: www.albatross.lv;
2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts: darba dienās no 10:00 līdz 17:00 līdz 2014.gada 19.novembrim, adresē: Kurzemes prospekts 3D, Rīga, LV-1069, 206.kab.
Papildus nosacījumi pretendentiem – piedāvājuma nodrošinājumu EUR 9500,00 (deviņi tūkstoši pieci simti eiro) apmērā.
Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
NOLIKUMS ar grozījumiem Nr. 1

ERAF logo
21.10.2014.

Par izsludinātā iepirkuma procedūras
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi
(ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1)
Atbildes uz pretendentu jautājumiem
Saskaņā ar izsludināto iepirkuma procedūru, SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā saņēma no pretendenta precizējamus jautājumus un sniedz sekojošas atbildes:
1. jautājums:
17.11.2014. ir oficiāla brīvdiena. Vai tiešām konkursa iesniegšana paliks 17.11.2014?
Atbilde:
Jā, iepirkuma konkursa piedāvājumu iesniegšanas gala datums paliek 17.11.2014.
2. jautājums:
Vai pēc dokumentācijas, ko var saņemt CD ir jāpiesakās atsevišķi?
Atbilde:
Saskaņā ar iepirkuma sludinājumu, lai saņemtu CD, nav atsevišķi jāpiesakās, to var saņemt nolikumā noteiktajā kārtībā, adresē: Kurzemes prospektā 3D, Rīga, 206 kab., darba dienās no plkst. 10:00-13:00 un 15:00-17:00.
3. jautājums:
Lūdzam, pārskatīt nolikuma prasību Nr. 9.2.3. Jo iegūstot informāciju par vidēji nozarē esošiem rādītājiem nav īsti saprotams, kāpēc ir izvirzīts tieši šāds rādītāja slieksnis.
Atbilde:
Pamatojoties uz to, ka esam atbildīgi par visa projekta veiksmīgu realizāciju, vēlamies pārliecināties, ka iespējamie pretendenti ir stabili uzņēmumi ar augstu ražošanas un saimnieciskās darbības efektivitāti, kuri, ņemot vērā projekta nozīmīgumu, spēj kvalitatīvi un atbilstošos termiņos veikt noteiktos darbus.

ERAF logo
17.10.2014.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr. 26103435
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanu,
izsludina iepirkuma procedūru
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi
(ID Nr. ALB/2014/10/ERAF-1)
Plānotais būvdarbu apjoms – Engures novada Ķesterciemā:
- Darba urbuma rekonstrukcija;
- Ūdens attīrīšanas sistēma (ŪAS), 11 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija un dīzeļģenerators ar jaudu ne mazāk kā 8 – 12 kW);
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 500m;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža);
- Kanalizāciju sūkņu stacija (KSS) rekonstrukcija, 15 m3/h;
- Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 800m;
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 700m.
Iepirkuma sludinājums ir publicēts mājas lapā: www.albatross.lv, kur ir pieejams iepirkuma procedūras nolikums. Tehniskais projekts pieejams (CD datu nesējā) adresē: Kurzemes pr.3d, Rīga, 206.kab. darba dienās no plkst.10:00-13:00 un 15:00-17:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: darba dienās no 10:00 līdz 17:00 līdz 2014.gada 17. novembrim, adresē: Kurzemes prospekts 3d, Rīga, LV-1067, 206.kab.
Papildus nosacījumi pretendentiem – piedāvājuma nodrošinājumu EUR 9500,00 (deviņi tūkstoši pieci simti eiro) apmērā.
Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
NOLIKUMS.pdf

ERAF logo
28.08.2014.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.28233193
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/ERAF-1),
Informē par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, sakarā ar nepieciešamību veikt precizējumus iepirkuma dokumentācijā.

ERAF logo
10.04.2014.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.28233193
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanu,
PAZIŅO PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi
(ID Nr. ALB/2014/ERAF-1)
Plānotais būvdarbu apjoms – Engures novada Ķesterciemā:
- Darba urbuma rekonstrukcija;
- Ūdens attīrīšanas sistēma (ŪAS), 11 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija un dīzeļģenerators ar jaudu ne mazāk kā 8 – 12 kW);
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 500m;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža);
- Kanalizāciju sūkņu stacija (KSS) rekonstrukcija, 15 m3/h;
- Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 800m;
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 700m.
Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ar SIA “CO Sistēmas” (reģ.Nr. 40003397115) par līgumcenu 482353.52 EUR (četri simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs eiro un 52 centi) bez PVN.
Lēmums pieņemts 2014.gada 10.aprīlī

ERAF logo
24.02.2014.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS GROZĪJUMIEM

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.28233193
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanas aktivitātes izsludināto iepirkumu Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi (ID Nr. ALB/2014/ERAF-1),
Informē par sekojošiem grozījumiem iepirkuma procedūrā:
1. Veikti iepirkuma nolikuma grozījumi Nr.1, kas pieejami mājas lapā: www.albatross.lv;
2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts: darba dienās no 10:00 līdz 17:00 līdz 2014.gada 12.martam, adresē: Kurzemes prospekts 3-2, Rīga, LV-1069, 206.kab..
Papildus nosacījumi pretendentiem – piedāvājuma nodrošinājumu EUR 7000,00 (setiņi tūkstoši eiro) apmērā.
Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
NOLIKUMS ar grozījumiem Nr. 1.

ERAF logo
18.02.2014.
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMA PRECIZĒJUMU

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā
Reģ.Nr.49203001159
adrese: Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, e-pats: info@albatross.lv, tālr.28233193
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā”
(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024) ieviešanu,
Izsludinātajā iepirkuma procedūrā
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” būvdarbi
(ID Nr. ALB/2014/ERAF-1)
Plānotais būvdarbu apjoms – Engures novada Ķesterciemā:
- Darba urbuma rekonstrukcija;
- Ūdens attīrīšanas sistēma (ŪAS), 11 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija un dīzeļģenerators ar jaudu ne mazāk kā 8 – 12 kW);
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 500m;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža);
- Kanalizāciju sūkņu stacija (KSS) rekonstrukcija, 15 m3/h;
- Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 800m;
- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 700m.
Saskaņā ar šo:
1. precizēts iepirkuma nolikuma punkts 9.3.1. apakšpunkts a.:
vienas dzeramās ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukciju ar jaudu ne mazāku kā 11 m3/h;
2. precizēts iepirkuma nolikuma punkts 9.3.1. apakšpunkts c.:
vienas kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija ar jaudu ne mazāku kā 15 m3/h;
3. precizēts iepirkuma nolikuma punkts 9.3.2.1. apakšpunkts a.:
vienu dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukciju ar jaudu ne mazāku kā 11 m3/h;
4. precizēts Tehniskā specifikācijas punkts 5.27:
Bioloģiskās, kompaktās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 75m3/dnn piegāde, izbūve;
5. saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādīto, dotajā iepirkumā netiek iekļauti rezerves urbuma rekonstrukcijas darbi, līdz ar to pretendentu piedāvājumā nav iekļaujams tehniskajā specifikācijā punktos 3., 3.1., 4.2. un 4.3. minētais.
Iepirkuma sludinājums ir publicēts mājas lapā: www.albatross.lv, kur ir pieejams iepirkuma procedūras nolikums. Tehniskais projekts pieejams (CD datu nesējā) adresē: Kurzemes pr.3-2, Rīga, 206.kab. darba dienās no plkst.10:00-12:00 un no 15:00-17:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: darba dienās no 10:00 līdz 17:00 līdz 2014.gada 04.martam, adresē: Kurzemes prospekts 3-2, Rīga, LV-1069, 206.kab..
Papildus nosacījumi pretendentiem – piedāvājuma nodrošinājumu EUR 7000,00 (setiņi tūkstoši eiro) apmērā.
Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

ERAF logo
10.02.2014.
Noslēgts Līgums par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” ieviešanu

SIA Firma „Albatross” Tukuma rajonā 2014.gada 09.janvārī noslēdza Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/024/131. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 605 000,00, no kurām Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansējums ir EUR 425 000,00.
Projekta ietvaros plānots veikt ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukciju un izbūvi, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.
Īstenojot projektu, pieaugs iespēja palielināt centralizētas kanalizācijas sistēmas un ūdensapgādes sistēmas klientu skaitu Engures novada Ķesterciemā.
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 21 mēnesis no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Projekta uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
2014.gada 31.janvārī tika izsludināta iepirkuma procedūra par būvdarbu veikšanu projekta ietvaros. Pretendentu pieteikšanās termiņš tika noteikts 2014.gada 04.marts.

ERAF logo
31.01.2014 08:30
pazinojums-par-iepirkumu
Nolikums.pdf >>