fbpx

INSTRUKCIJA VECĀKIEM

Ņemot vērā pieredzi darbā ar bērniem, nometnē ir izstrādāti uzvedības un iekšējās kārtības noteikumi, kultūras un izklaides pasākumu metodika, kuru ievērošana nodrošina drošību nometnes laikā. Lai nepieļautu dažādu neparedzētu situāciju izveidošanos un sniegtu vecākiem nepieciešamo informāciju, lūdzam iepazīties ar šo instrukciju.
  1. Izrunājiet ar bērniem nometnes iekšējās kārtības noteikumus (Līguma pielikums Nr. 1)!
  2. Nometnes iekšējo noteikumu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no nometnes, par to tiek ziņots vecākiem, kas nodrošina dalībnieka izņemšanu no nometnes (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta).
  3. Bērnu nometnē „Albatross” regulāri notiek pasākumi, kas prasa pastiprināti ievērot drošības noteikumus (peldēšanās jūrā, uzturēšanās saulē, pārgājieni, sporta un izklaides pasākumi). Tāpēc drošības tehnikas ievērošana un pedagogu norāžu izpildīšana ir obligāta.
  4. Iebraukšanas dienā nometnē bērniem obligāti tiek veikta instruktāža par iekšējiem kārtības noteikumiem, drošības tehnikas noteikumi dzīvojamā ēkā, ēdienreižu laikā, dažādu pasākumu laikā un ūdenī. Izrunājiet ar savu bērnu un pastāstiet, ka viņam ne tikai būs jāparakstās par to, ka viņš ir noklausījies šo instruktāžu, bet arī stingri jāievēro to savas drošības dēļ.
  5. Jebkuru jautājumu, problēmu vai grūtību gadījumā bērnam jāgriežas pie nometnes personāla (audzinātāja, nometnes vadītāja vai jebkura cita nometnes darbinieka). Visi jautājumi tiek risināti nometnē ar cieņu un labvēlīgu attieksmi pret bērnu.
  6. Īpašu uzmanību bērnam jāpievērš savas veselības stāvoklim! Savlaicīgi jāinformē pedagogi par pirmajām sliktas pašsajūtas pazīmēm, jo tas ļaus nometnes personālam nekavējoties pieņemt lēmumu un nodrošināt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiks informēti par radušos problēmu nekavējoties.
  7. Nometnē tiek piedāvāta sabalansēta ēdināšana 5 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas, vēlās vakariņas) pēc daudzveidīgas ēdienkartes, kas ir vienāda visiem bērniem. Ja bērnam ir alerģija pret noteiktiem pārtikas produktiem, nepieciešama veģetārā ēdienkarte, par to jāziņo laicīgi.
  8. Uzturēšanās laikā nometnē bērnam katru dienu labprātīgi jāiesaistās dažādos konkursos, svētku svinībās, spēlēs, sporta un tūrisma stafetēs. Nometnes darbinieki nodrošinās individuālu pieeju Jūsu bērnam un palīdzēs pārvarēt iespējamās grūtības. Lūdzam Jūs izrunāt ar bērnu to, ka viņa aktīva dalība visās piedāvātajās nodarbībās un aktivitātēs, padarīs uzturēšanos nometnē interesantu un saglabāsies atmiņā vēl ilgi.