Jūsu bērns gatavojas doties uz nometni. Mēs saprotam Jūsu rūpes un centīsimies darīt visu iespējamo, lai bērni pilnvērtīgi atpūstos, atgūtu spēkus, atrastu sev jaunus draugus un gūtu prieku interesantās nodarbēs. Lai Jūsu bērna atpūtas organizēšana būtu pēc iespējas kvalitatīvāka, nepieciešama arī Jūsu palīdzība. Lūdzam iepazīties ar šo informāciju un pārrunāt to ar bērnu!
svarīga

INFORMĀCIJA UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI BĒRNU NOMETNĒS 2021!

 1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, klātbūtne nometnē.
 2. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs.
 3. Ja bērnam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nometne:

– izolē bērnu atsevišķā telpā/ vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni,

– sazinās ar bērna vecākiem (likumiskie pārstāvji), kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki (likumiskie pārstāvji) telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu,

– bērnam izsniedz sejas masku, ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/ teritoriju, ierodoties vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem);

– bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.

 1. Nometnē var piedalīties:

4.1. dalībnieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā (nometnes laikā testu veiksim organizēti nometnes norises vietā);

4.2. neveicot SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, dalībnieki, kuri var:

– apliecināt Covid-19 inficēšanās epizodi no vienpadsmitās līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS;

– dokumentāri apliecināt, ka ir vakcinētas pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit otrās dienas līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas “Vaxzevria” pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc “Vaxzevria” otrās devas saņemšanas.

 1. Aizliegta bērnu pārvešana uz citām nometnes grupām!
 2. Diennakts nometnēs vienas grupas ietvaros, ja netiek pārkāpts viena “burbuļa” princips, mutes un deguna aizsegu nav jālieto!
 3. Nav pieļaujama citu, ar nometni nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku (likumisko pārstāvju), klātbūtne, izņemot kontrolējošo iestāžu darbiniekus, kas veic savus amata pienākumus. Lūdzam ar bērnu izrunāt šo nosacījumu!
 4. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.
 5. Mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem: https://www.spkc.gov.lv/lv/roku-higiena.
informācija

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 1. Līgums, nometnes iekšējās kārtības noteikumi (Līguma pielikums);
 2. Bērna dzimšanas apliecības kopija;
 3. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (ne vecāka par 7 dienām no nometnes sākuma datuma) ar sekojošu informāciju:
 • atļauja apmeklēt bērnu nometni ar norādēm par hroniskām slimībām un visa veida alerģijām (tostarp uz medikamentiem);
 • speciālu medikamentu lietošana;
 • ieraksts par to, ka nav bijusi saskarsme ar infekcijas slimībām;
 • informācija par poti pret ērču encefalītu;
 • informācija par veiktajām potēm (potēšanas pases kopija vai ieraksts izziņā);
 • ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes*;
 • ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.*
 1. NEGATĪVS SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultāts.

 *Izsniedzot izziņu, ārstniecības persona novērtē, vai SPKC bērnu ir vai nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 saslimšanas pazīmes.

!!!

TESTĒŠANAS ORGANIZĒŠANA

 1. Nometnes dalībnieki veic SARS-CoV-2 vīrusa RNS (siekalu tests) noteikšanas testu pirms nometnes sākuma, kā arī, ja nometnes norises laiks ir ilgāks par 7 dienām, nometnes organizētājs organizē atkārtotu testēšanu 6.-7.dienā dalībniekiem un darbiniekiem.
 2. SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa nodošana ir iespējama valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā. Testu nodošanas procesu koordinē Veselības inspekcija.
 3. Tests jānodod ne agrāk kā 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.
 4. Testu pirms nometnes sākuma varēs nodot šādos veidos:

4.1. Nodot siekalu paraugu E. Gulbja laboratorijas automātā (robotam). Mēs nosūtam vismaz nedēļu pirms nometnes uzsākšanas laboratorijai dalībnieku sarakstu ar vecāku (aizbildņu) mobilā telefona numuriem un e-pasta adresēm. Dalībnieki saņems PIN kodu un varēs saņemt stobriņu siekalu testam un pēc tam nodot paraugu robotam 48 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.

4.2. Nodot siekalu paraugu individuāli vienā no laboratorijām (MFD, BIOR, Centrālā laboratorija, E.Gulbja laboratorija), iepriekš piesakot to laboratorijai, tad saņemot laboratorijā parauga nodošanas trauciņu, un epidemioloģiski drošā veidā nododot siekalu paraugu testēšanai. Šajā gadījumā nepieciešams uzrādīt līgumu ar nometni (var būt līgums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (jāuzrāda viedierīcē) vai skenēta līguma kopija ar parakstiem). Pamatojums, lai nodotu paraugu testam valsts apmaksātās kvotas ietvarā, ir līgums ar nometnes rīkotāju.

 1. Jāņem vērā, ka testa izpildes laiks ir 24 stundas, tādējādi, lai ievērotu testa derīguma termiņu, tests jānodod 2 dienas pirms nometnes sākuma, lai saņemtu atbildi.
 2. Testa rezultāts tiek nosūtīts testējamai personai elektroniski, vai (pēc ieviešanas) tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina testa rezultātu. Iebraukšanas dienā Jums būs jāuzrāda negatīvs tests.

Svarīgi! Lūdzam noteikti iepazīties pirms siekalu parauga ņemšanas ar laboratoriju instrukcijām un ņemt tās vērā (pievienojam visu laboratoriju instrukcijas atsevišķos pielikumos)!

 • 30 minūtes pirms siekalu parauga ņemšanas nedrīkst tīrīt zobus, skalot muti, lietot medikamentus caur muti, ēst, dzert, smēķēt, veipot vai košļāt košļājamo gumiju.
 • Siekalu paraugs jāglabā temperatūras diapazonā no +2 oC līdz+8 oC un jānogādā attiecīgajā laboratorijā 12 stundu laikā no parauga savākšanas brīža.

Informācija par testu nodošanu E. Gulbja laboratorijas automātā un automātu atrašanās vietām:

https://www.egl.lv/bezkontakta-ierice/

Informācija par E. Gulbja laboratorijas filiālēm un darba laikiem:

https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/

Informācija par Centrālās laboratorijas filiālēm un darba laikiem:

https://www.laboratorija.lv/filiales.html

Informācija par BIOR laboratorijas filiālēm un darba laikiem:

https://bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pienemsanas-laiki

Informācija par MFD laboratorijas filiālēm un darba laikiem:

http://www.mfd.lv/laboratorija-darba-laiki

īsa

instrukcija vecākiem

Ņemot vērā pieredzi darbā ar bērniem, nometnē ir izstrādāti uzvedības un iekšējās kārtības noteikumi, kultūras un izklaides pasākumu metodika, kuru ievērošana nodrošina drošību nometnes laikā. Lai nepieļautu dažādu neparedzētu situāciju izveidošanos un sniegtu vecākiem nepieciešamo informāciju, lūdzam iepazīties ar šo instrukciju.

 1. Izrunājiet ar bērniem nometnes iekšējās kārtības noteikumus (Līguma pielikums Nr. 1)!
 2. Sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no nometnes, par to tiek ziņots vecākiem, kas nodrošina dalībnieka izņemšanu no nometnes (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta).
 3. Bērnu nometnē „Albatross” regulāri notiek pasākumi, kas prasa pastiprināti ievērot drošības noteikumus (peldēšanās jūrā, baseinā, uzturēšanās saulē, pārgājieni, sporta un izklaides pasākumi). Tāpēc drošības tehnikas ievērošana un pedagogu norāžu izpildīšana ir obligāta.
 4. Iebraukšanas dienā nometnē bērniem obligāti tiek veikta instruktāža par iekšējiem kārtības noteikumiem, drošības tehnikas noteikumi korpusos, dažādu pasākumu laikā un ūdenī. Izrunājiet ar savu bērnu un pastāstiet, ka viņam ne tikai būs jāparakstās par to, ka viņš ir noklausījies šo instruktāžu, bet arī stingri jāievēro to savas drošības dēļ.
 5. Jebkuru jautājumu, problēmu vai grūtību gadījumā bērnam jāgriežas pie nometnes personāla (audzinātāja, nometnes vadītāja vai jebkura cita nometnes darbinieka). Visi jautājumi tiek risināti nometnē ar cieņu un labvēlīgu attieksmi pret bērnu.
 6. Īpašu uzmanību bērnam jāpievērš savas veselības stāvoklim! Savlaicīgi jāinformē pedagogi par pirmajām sliktas pašsajūtas pazīmēm, jo tas ļaus nometnes personālam nekavējoties pieņemt lēmumu un nodrošināt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiks informēti par radušos problēmu nekavējoties.
 7. Nometnē tiek piedāvāta sabalansēta ēdināšana 5 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas, vēlās vakariņas) pēc daudzveidīgas ēdienkartes, kas ir vienāda visiem bērniem. Ja bērnam ir alerģija pret noteiktiem pārtikas produktiem, nepieciešama veģetārā ēdienkarte, par to jāziņo laicīgi.
 8. Uzturēšanās laikā nometnē bērnam katru dienu labprātīgi jāiesaistās dažādos konkursos, svētku svinībās, spēlēs, sporta un tūrisma stafetēs. Nometnes darbinieki nodrošinās individuālu pieeju Jūsu bērnam un palīdzēs pārvarēt iespējamās grūtības. Lūdzam Jūs izrunāt ar bērnu to, ka viņa aktīva dalība visās piedāvātajās nodarbībās un aktivitātēs, padarīs uzturēšanos nometnē interesantu un saglabāsies atmiņā vēl ilgi.
Kā sazināties

ar bērnu nometnes laikā

 • Sazināšanās ar vecākiem nometnes dienas kārtībā paredzēta noteiktos laikos, par kuru vecāki tiks informēti. Nometnes pedagogi apņemas nodrošināt šī punkta nodrošināšanu. Mēs savukārt lūdzam vecākus izrunāt ar bērnu šī noteikuma ievērošanu.
 • Nav ieteicams zvanīt bērnam uz nometni pa norādītajiem administrācijas telefona numuriem. Tomēr ārkārtas gadījumos Jūs varat sazināties ar nometnes vadību vai audzinātājiem, zvanot uz norādītājiem telefona numuriem, lai atrisinātu kādu radušos problēmu.
orientējošā

DIENAS KĀRTĪBA 2021. GADA VASARAS NOMETNĒS

08:00 Celšanās
08:10 Rīta higiēnas procedūras
08:45 Rīta vingrošana
09:00 Brokastis
09:30 Istabiņu uzkopšana
10:00 Nodarbības / meistarklases / spēles / jūra
13:00 Pusdienas
13:40 Klusā stunda / brīvais laiks / zvani vecākiem
14:30 Nodarbības / meistarklases / spēles / jūra
16:00 Launags
16:30 Spēles svaigā gaisā vai telpās / Gatavošanās vakara pasākumam
19:00 Vakariņas
20:00 Vakara pasākums
21:30 Naksniņas
22:00 Vakara aplis
22:30 Vakara higiēnas procedūras
23:00 Gulētiešana

KO ŅEMT LĪDZI UZ NOMETNI

 • 2 mazie un vēlams 2 lielie dvieļi (viens dušai, otrs pludmalei)
 • Apavi lietainam laikam (var būt gumijas zābaki)
 • Apavi karstam laikam (piemēram, sandales)
 • Apavi āra aktivitātēm un pārgājieniem
 • Apavi istabai (OBLIGĀTI!)
 • Sporta apģērbs un apavi
 • Apģērbs svētku pasākumiem un uzstāšanās reizēm
 • Vējjaka
 • Lietusmētelis
 • Apģērbs vēsākam laikam (džemperi, garās bikses)
 • Apģērbs karstam laikam (T-krekli, šorti)
 • Peldkostīms vai peldbikses baseinam
 • Galvassega (karstam laikam)
 • Maiņas apakšveļa, zeķes (maisiņš netīrai veļai)
 • Naktsveļa
 • sejas maska tiem, kas dodas uz nometni un no nometnes ar autobusu (2 maskas vienā virzienā)
 • pretērču līdzekļi
 • Iemīļotas lietas (mīkstā mantiņa, grāmata utt.)
 • Neplīstoša krūzīte
 • Kabatas nauda saprātīgos apmēros (iesakām dot bērnam līdzi uz nometni 1.50 – 2 EUR dienā)

KO NEDRĪKST ŅEMT UZ NOMETNI

 • Sveces, sērkociņus, šķiltavas, pirotehniskus izstrādājumus, priekšmetus, ar kuriem iespējams durt un griezt (izņemot manikīra priekšmetus)
 • Pārtikas produktus
 • Ļoti lūdzam nedot bērniem līdzi vērtīgas lietas, lai nerastos problemātiskas situācijas to pazaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā (dārgu apģērbu, apavus, parfimēriju, juvelierizstrādājumus, audio un video tehniku). Nometnes administrācija nevar garantēt šo lietu pilnīgu drošību bērnu kolektīvā.

Par Mums

Organizējam dažādāda mēroga nometnes un pasākumus kā bērniem, tā piegaugušajiem

Adrese

Riga, Baznicas iela 7 - 13, LV-1010

Kontakti

Darba laiks: 9:00 – 17:00
Numurs: +371 26103435
E-Pasts: info@albatross.lv
Privātuma Politika