Jūsu bērns gatavojas doties uz bērnu nometni. Mēs saprotam Jūsu rūpes un centīsimies darīt visu iespējamo, lai bērni pilnvērtīgi atpūstos, atgūtu spēkus, atrastu sev jaunus draugus un gūtu prieku interesantās nodarbēs. Lai Jūsu bērna atpūtas organizēšana būtu pēc iespējas kvalitatīvāka, nepieciešama arī Jūsu palīdzība. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šo informāciju un pārrunāt to ar bērnu!
svarīgi

INFORMĀCIJA, SAISTĪBĀ AR COVID-19

ZEMĀK ESOŠĀ INFORMĀCIJA VECĀKIEM PAR NOTEIKUMIEM UN IEROBEŽOJUMIEM SAISTĪBĀ AR COVID-19 BIJA AKTUĀLA 2020. GADA VASARĀ. ŠOBRĪD NAV PIEEJAMA INFORMĀCIJA PAR BĒRNU VASARAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBU 2021. GADA VASARĀ, TOMĒR MĒS PAREDZAM, KA, JA TĀS VARĒS ORGANIZĒT, TAD NOTEIKUMI UN IEROBEŽOJUMI VARĒTU BŪT LĪDZĪGI. 

2020. gada 21. maijā Ministru kabinets, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, atļāva bērnu un jauniešu nometņu darbību no 2020. gada 1. jūnija.
2020. gada 22. maija “Vadlīnijās piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” nosaka vairākus punktus, kas svarīgi arī vecākiem:


1) Nometnē netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam.


2) Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina Nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzrauga arī Nometnes norises laikā.


3) Ja bērnam, atrodoties Nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), Nometne:
– izolē bērnu atsevišķā telpā/vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam klātbūtni;
– sazinās ar bērna vecākiem, kuri NEKAVĒJOTIES ierodas pēc bērna; vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
– bērnam izsniedz sejas masku, ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/teritoriju, ierodoties vecākiem.


4) Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Nometnes organizators rīkojas atbilstoši Nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, izolē bērnus, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, sazinās ar bērnu vecākiem. 


5) Nometnē nav pieļaujama citu, ar Nometni nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku, klātbūtne, tāpēc šovasar vecāku apciemojumi diemžēl nebūs atļauti. 


6) Iebraukšanas un izbraukšanas dienā vecākiem, kas paši ved savus bērnus uz Nometni, jāievēro Nometnes organizētāja norādītie distancēšanās pasākumi, tostarp 2 m distanci no pārējām personām.


7) Mēs par to stāstīsim bērniem Nometnē, bet arī vecākiem būtu jāizrunā ar bērnu pirms Nometnes par to, cik svarīgi ir ievērot personīgās higiēnas un profilakses pasākumus, tostarp mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem.

 
8) Nometnes dalībnieki ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekciju slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

informācija

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

DOKUMENTI NOMETNEI

LAI JŪSU BĒRNS VARĒTU PIEDALĪTIES NOMETNĒ, NEPIECIEŠAMI SEKOJOŠI DOKUMENTI:

1. Līgums, nometnes iekšējās kārtības noteikumi (Līguma pielikums);

2. Bērna dzimšanas apliecības kopija;

3. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (ne vecāka par 7 dienām no nometnes sākuma datuma) ar sekojošu informāciju:

– atļauja apmeklēt bērnu nometni ar norādēm par hroniskām slimībām un visa veida alerģijām (tostarp uz medikamentiem);

– speciālu medikamentu lietošana;

– ieraksts par to, ka nav bijusi saskarsme ar infekcijas slimībām;

– informācija par poti pret ērču encefalītu;

– informācija par veiktajām potēm (potēšanas pases kopija vai ieraksts izziņā);

– ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes;

– ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

INFORMĀCIJA PAR ĀRSTA IZZIŅAS SAŅEMŠANU

 • Ģimenes ārsts nedrīkst pieprasīt no bērna Covid-19 analīzi, ja bērnam nav infekcijas slimības pazīmju;
 • Ģimenes ārsts nedrīkst atteikt izziņas izsniegšanu;
 • SPKC ir izveidojis Covid-19 kontaktpersonu sarakstu, un, ja ģimenes ārstam nav nepieciešamās informācijas, tad ārsts var piezvanīt uz SPKC dežūrdaļu un to noskaidrot. Tālrunis – 29715223, darba dienās plkst. 9.00 – 17.00;
 • Ja bērnam tiek atteikta veselības izziņa nometnei, tad vecāki var zvanīt SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģei Rainai Nikiforovai pa tālruni 67081629.

Īsā instrukcija vecākiem

Ņemot vērā pieredzi darbā ar bērniem, nometnē ir izstrādāti uzvedības un iekšējās kārtības noteikumi, kultūras un izklaides pasākumu metodika, kuru ievērošana nodrošina drošību nometnes laikā. Lai nepieļautu dažādu neparedzētu situāciju izveidošanos un sniegtu vecākiem nepieciešamo informāciju, lūdzam iepazīties ar šo instrukciju.

1. Izrunājiet ar bērniem nometnes iekšējās kārtības noteikumus!
2. Sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no nometnes, par to tiek ziņots vecākiem, kas nodrošina dalībnieka izņemšanu no nometnes (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta).
3. Bērnu nometnē „Albatross” regulāri notiek pasākumi, kas prasa pastiprināti ievērot drošības noteikumus (peldēšanās jūrā, baseinā, uzturēšanās saulē, pārgājieni, sporta un izklaides pasākumi). Tāpēc drošības tehnikas ievērošana un pedagogu norāžu izpildīšana ir obligāta.
4. Iebraukšanas dienā nometnē bērniem obligāti tiek veikta instruktāža par iekšējiem kārtības noteikumiem, drošības tehnikas noteikumi korpusos, dažādu pasākumu laikā un ūdenī. Izrunājiet ar savu bērnu un pastāstiet, ka viņam ne tikai būs jāparakstās par to, ka viņš ir noklausījies šo instruktāžu, bet arī stingri jāievēro to savas drošības dēļ.
5. Jebkuru jautājumu, problēmu vai grūtību gadījumā bērnam jāgriežas pie nometnes personāla (audzinātāja, nometnes vadītāja vai jebkura cita atpūtas kompleksa „Albatross” darbinieka). Visi jautājumi tiek risināti nometnē ar cieņu un labvēlīgu attieksmi pret bērnu.
6. Īpašu uzmanību bērnam jāpievērš savas veselības stāvoklim! Savlaicīgi jāinformē pedagogi par pirmajām sliktas pašsajūtas pazīmēm, jo tas ļaus nometnes personālam nekavējoties pieņemt lēmumu un nodrošināt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiks informēti par radušos problēmu nekavējoties.
7. Nometnē tiek piedāvāta sabalansēta ēdināšana 5 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas, vēlās vakariņas) pēc daudzveidīgas ēdienkartes, kas ir vienāda visiem bērniem. Ja bērnam ir alerģija pret noteiktiem pārtikas produktiem, nepieciešama veģetārā ēdienkarte, par to jāziņo laicīgi.
8. Uzturēšanās laikā nometnē bērnam katru dienu labprātīgi jāiesaistās dažādos konkursos, svētku svinībās, spēlēs, sporta un tūrisma stafetēs. Nometnes darbinieki nodrošinās individuālu pieeju Jūsu bērnam un palīdzēs pārvarēt iespējamās grūtības. Lūdzam Jūs izrunāt ar bērnu to, ka viņa aktīva dalība visās piedāvātajās nodarbībās un aktivitātēs, padarīs uzturēšanos nometnē interesantu un saglabāsies atmiņā vēl ilgi.

Kā sazināties ar bērnu nometnes laikā

 • Sazināšanās ar vecākiem nometnes dienas kārtībā paredzēta noteiktos laikos, par kuru vecāki tiks informēti. Nometnes pedagogi apņemas nodrošināt šī punkta nodrošināšanu. Mēs savukārt lūdzam vecākus izrunāt ar bērnu šī noteikuma ievērošanu.
 • Nav ieteicams zvanīt bērnam uz nometni pa norādītajiem administrācijas telefona numuriem. Tomēr ārkārtas gadījumos Jūs varat sazināties ar nometnes vadību vai audzinātājiem, zvanot uz norādītājiem telefona numuriem, lai atrisinātu kādu radušos problēmu.

KO ŅEMT LĪDZI UZ NOMETNI

 • 2 mazie un vēlams 2 lielie dvieļi (viens dušai, otrs pludmalei)
 • Apavi lietainam laikam (var būt gumijas zābaki)
 • Apavi karstam laikam (piemēram, sandales)
 • Apavi āra aktivitātēm un pārgājieniem
 • Apavi istabai (OBLIGĀTI!)
 • Sporta apģērbs un apavi
 • Apģērbs svētku pasākumiem un uzstāšanās reizēm
 • Vējjaka
 • Lietusmētelis
 • Apģērbs vēsākam laikam (džemperi, garās bikses)
 • Apģērbs karstam laikam (T-krekli, šorti)
 • Peldkostīms vai peldbikses baseinam
 • Galvassega (karstam laikam)
 • Maiņas apakšveļa, zeķes (maisiņš netīrai veļai)
 • Naktsveļa
 • sejas maska tiem, kas dodas uz nometni un no nometnes ar autobusu (2 maskas vienā virzienā)
 • pretērču līdzekļi
 • Iemīļotas lietas (mīkstā mantiņa, grāmata utt.)
 • Neplīstoša krūzīte
 • Kabatas nauda saprātīgos apmēros (iesakām dot bērnam līdzi uz nometni 1.50 – 2 EUR dienā)

KO NEDRĪKST ŅEMT UZ NOMETNI

 • Sveces, sērkociņus, šķiltavas, pirotehniskus izstrādājumus, priekšmetus, ar kuriem iespējams durt un griezt (izņemot manikīra priekšmetus)
 • Pārtikas produktus
 • Ļoti lūdzam nedot bērniem līdzi vērtīgas lietas, lai nerastos problemātiskas situācijas to pazaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā (dārgu apģērbu, apavus, parfimēriju, juvelierizstrādājumus, audio un video tehniku). Nometnes administrācija nevar garantēt šo lietu pilnīgu drošību bērnu kolektīvā.

Par Mums

Organizējam dažādāda mēroga nometnes un pasākumus kā bērniem, tā piegaugušajiem

Adrese

Riga, Baznicas iela 7 - 13, LV-1010

Kontakti

Darba laiks: 9:00 – 17:00
Numurs: +371 26103435
E-Pasts: info@albatross.lv
Privātuma Politika