INFORMĀCIJA VECĀKIEM

lūgums izlasīt šo nelielo instrukciju, lai bērna atrašanas nometnē būtu patīkama gan pašam bērnam, gan Jums
Jūsu bērns gatavojas doties uz nometni. Mēs saprotam Jūsu rūpes un centīsimies darīt visu iespējamo, lai bērni pilnvērtīgi atpūstos, atgūtu spēkus, atrastu sev jaunus draugus un gūtu prieku interesantās nodarbēs. Lai Jūsu bērna atpūtas organizēšana būtu pēc iespējas kvalitatīvāka, nepieciešama arī Jūsu palīdzība. Lūdzam iepazīties ar šo informāciju un pārrunāt to ar bērnu!
svarīga

INFORMĀCIJA UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI BĒRNU NOMETNĒS 2023

1. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija, klātbūtne nometnē.
2. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs un dienas nometnēs – katru dienu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli monitorē visu nometnes norises laiku.
3. Ja bērnam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi):
– bērnu izolē atsevišķā telpā/ vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni,
– sazinās ar bērna vecākiem (likumiskie pārstāvji), kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki (likumiskie pārstāvji) telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu,
– bērnam izsniedz sejas masku, ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/ vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/ teritoriju, ierodoties vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem);
– bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.
4. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes organizators rīkojas atbilstoši nometnes iekšējās kārtības noteikumiem un procedūrai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.
5. Ja tiks konstatēts Covid-19 vai citas infekcijas infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto nometni, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas nometnes vadībai, tai skaitā, ja būs nepieciešams, sniegs norādes par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.
6. Nometnē var piedalīties dalībnieki, kuriem pirms nometnes sākuma ir veikta testēšana saskaņā ar aktuālajiem noteikumiem (informācija par testēšanas kārtību vēl tiks precizēta).
7. Pārvietojoties transportā uz un no nometnes darbiniekiem un dalībniekiem jālieto sejas maskas, ja vienā autobusā pārvietojas vairākas nometnes grupas.
8. Nometnes dalībnieki ne vēlāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.
9. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.
10. Mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem (https://www.spkc.gov.lv/lv/roku-higiena).

informācija

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 1. Līgums, nometnes iekšējās kārtības noteikumi (Līguma pielikums);
 2. Bērna dzimšanas apliecības kopija;
 3. Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (ne vecāka par 7 dienām no nometnes sākuma datuma) ar sekojošu informāciju:
 • atļauja apmeklēt bērnu nometni ar norādēm par hroniskām slimībām un visa veida alerģijām (tostarp uz medikamentiem);
 • speciālu medikamentu lietošana;
 • ieraksts par to, ka nav bijusi saskarsme ar infekcijas slimībām;
 • informācija par poti pret ērču encefalītu;
 • informācija par veiktajām potēm (potēšanas pases kopija vai ieraksts izziņā);
 • ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes*;
 • ģimenes ārsta apliecinājums, ka bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.*

 *Izsniedzot izziņu, ārstniecības persona novērtē, vai SPKC bērnu ir vai nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 saslimšanas pazīmes.

īsa

instrukcija vecākiem

Ņemot vērā pieredzi darbā ar bērniem, nometnē ir izstrādāti uzvedības un iekšējās kārtības noteikumi, kultūras un izklaides pasākumu metodika, kuru ievērošana nodrošina drošību nometnes laikā. Lai nepieļautu dažādu neparedzētu situāciju izveidošanos un sniegtu vecākiem nepieciešamo informāciju, lūdzam iepazīties ar šo instrukciju.

 1. Izrunājiet ar bērniem nometnes iekšējās kārtības noteikumus (Līguma pielikums Nr. 1)!
 2. Nometnes iekšējo noteikumu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no nometnes, par to tiek ziņots vecākiem, kas nodrošina dalībnieka izņemšanu no nometnes (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta).
 3. Bērnu nometnē „Albatross” regulāri notiek pasākumi, kas prasa pastiprināti ievērot drošības noteikumus (peldēšanās jūrā, uzturēšanās saulē, pārgājieni, sporta un izklaides pasākumi). Tāpēc drošības tehnikas ievērošana un pedagogu norāžu izpildīšana ir obligāta.
 4. Iebraukšanas dienā nometnē bērniem obligāti tiek veikta instruktāža par iekšējiem kārtības noteikumiem, drošības tehnikas noteikumi dzīvojamā ēkā, ēdienreižu laikā, dažādu pasākumu laikā un ūdenī. Izrunājiet ar savu bērnu un pastāstiet, ka viņam ne tikai būs jāparakstās par to, ka viņš ir noklausījies šo instruktāžu, bet arī stingri jāievēro to savas drošības dēļ.
 5. Jebkuru jautājumu, problēmu vai grūtību gadījumā bērnam jāgriežas pie nometnes personāla (audzinātāja, nometnes vadītāja vai jebkura cita nometnes darbinieka). Visi jautājumi tiek risināti nometnē ar cieņu un labvēlīgu attieksmi pret bērnu.
 6. Īpašu uzmanību bērnam jāpievērš savas veselības stāvoklim! Savlaicīgi jāinformē pedagogi par pirmajām sliktas pašsajūtas pazīmēm, jo tas ļaus nometnes personālam nekavējoties pieņemt lēmumu un nodrošināt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiks informēti par radušos problēmu nekavējoties.
 7. Nometnē tiek piedāvāta sabalansēta ēdināšana 5 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas, vēlās vakariņas) pēc daudzveidīgas ēdienkartes, kas ir vienāda visiem bērniem. Ja bērnam ir alerģija pret noteiktiem pārtikas produktiem, nepieciešama veģetārā ēdienkarte, par to jāziņo laicīgi.
 8. Uzturēšanās laikā nometnē bērnam katru dienu labprātīgi jāiesaistās dažādos konkursos, svētku svinībās, spēlēs, sporta un tūrisma stafetēs. Nometnes darbinieki nodrošinās individuālu pieeju Jūsu bērnam un palīdzēs pārvarēt iespējamās grūtības. Lūdzam Jūs izrunāt ar bērnu to, ka viņa aktīva dalība visās piedāvātajās nodarbībās un aktivitātēs, padarīs uzturēšanos nometnē interesantu un saglabāsies atmiņā vēl ilgi.
Kā sazināties

ar bērnu nometnes laikā

 • Sazināšanās ar vecākiem nometnes dienas kārtībā paredzēta pēc pusdienām (13:30-15:00). Nometnes pedagogi apņemas nodrošināt šī punkta nodrošināšanu. Mēs savukārt lūdzam vecākus izrunāt ar bērnu šī noteikuma ievērošanu.
 • Nav ieteicams zvanīt bērnam uz nometni pa norādītajiem administrācijas telefona numuriem. Tomēr ārkārtas gadījumos Jūs varat sazināties ar nometnes vadību vai audzinātājiem, zvanot uz norādītājiem telefona numuriem, lai atrisinātu kādu radušos problēmu.
 • Katrai nometnei tiks uztaisīts WhatsApp čats, kurā tiks aicināti visi vecāki pēc līgumā norādītā kontakttālruņa. Nometnes vadītājs ar šī čata palīdzību informēs vecākus par nometnes gaitām un pasākumiem, kā arī dalīsies ar fotogrāfijām un videoieskatiem no nometnes dzīves.
orientējošā

DIENAS KĀRTĪBA MŪSU VASARAS NOMETNĒS

08:00 Celšanās
08:10 Rīta higiēnas procedūras
08:45 Rīta vingrošana
09:00 Brokastis
09:30 Istabiņu uzkopšana
10:00 Nodarbības / meistarklases / spēles / jūra
13:00 Pusdienas
13:30 Klusā stunda / brīvais laiks / zvani vecākiem
15:00 Nodarbības / meistarklases / spēles / jūra
16:00 Launags
16:30 Spēles svaigā gaisā vai telpās / Gatavošanās vakara pasākumam
19:00 Vakariņas
20:00 Vakara pasākums
21:30 Naksniņas
22:00 Vakara aplis
22:30 Vakara higiēnas procedūras
23:00 Gulētiešana

KO ŅEMT LĪDZI UZ NOMETNI

 • Dvieļi (viens dušai, otrs pludmalei)
 • Apavi lietainam laikam (var būt gumijas zābaki)
 • Apavi karstam laikam (piemēram, sandales)
 • Apavi āra aktivitātēm un pārgājieniem
 • Apavi istabai (OBLIGĀTI!)
 • Sporta apģērbs un apavi
 • Apģērbs svētku pasākumiem un uzstāšanās reizēm
 • Vējjaka
 • Lietusmētelis
 • Apģērbs vēsākam laikam (džemperi, garās bikses)
 • Apģērbs karstam laikam (T-krekli, šorti)
 • Peldkostīms vai peldbikses baseinam
 • Galvassega (karstam laikam)
 • Maiņas apakšveļa, zeķes (maisiņš netīrai veļai)
 • Naktsveļa
 • sejas maska tiem, kas dodas uz nometni un no nometnes ar autobusu (2 maskas vienā virzienā)
 • pretērču līdzekļi
 • Iemīļotas lietas (mīkstā mantiņa, grāmata utt.)
 • Neplīstoša krūzīte
 • Kabatas nauda saprātīgos apmēros (iesakām dot bērnam līdzi uz nometni 1.50 – 2 EUR dienā)

KO NEDRĪKST ŅEMT UZ NOMETNI

 • Sveces, sērkociņus, šķiltavas, pirotehniskus izstrādājumus, priekšmetus, ar kuriem iespējams durt un griezt (izņemot manikīra priekšmetus)
 • Pārtikas produktus
 • Ļoti lūdzam nedot bērniem līdzi vērtīgas lietas, lai nerastos problemātiskas situācijas to pazaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā (dārgu apģērbu, apavus, parfimēriju, juvelierizstrādājumus, audio un video tehniku). Nometnes administrācija nevar garantēt šo lietu pilnīgu drošību bērnu kolektīvā.

Par Mums

Organizējam dažādāda mēroga nometnes un pasākumus kā bērniem, tā piegaugušajiem

Adrese

Krūzes iela 47-16, Rīga, LV-1002

Kontakti

Darba laiks: 9:00 – 17:00
Numurs: +371 26103435
E-Pasts: info@albatross.lv
Privātuma Politika