Lūgums ņemt vērā, ka iespēju robežās tiks nodrošināta apmeklētāju uzskaite, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.
svarīgi

ALBATROSA” VIRTUĀLĀS REALITĀTES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUM

1. Visiem VR apmeklētājiem ir pienākums ievērot VR lietošanas un drošības instrukciju, kuru sniedz
“Albatrosa” personāls pirms pasākuma.
2. Obligāti jāievēro gaiši zilas krāsas režģa robežas, kas norāda Jūsu spēles laukumu un brīdinās Jūs par
tuvošanos sienai vai kādam citam objektam. Persona, kuras vainas dēļ, ja nav ticis ievērots spēles laukums, ir
radušies materiāli zaudējumi, ir pilnībā materiāli atbildīga par tiem un sedz “Albatrosam” radušos zaudējumus.
3. VR izmantošanas laikā aizliegts lietot dzērienus un ēdienus, izņemot tam speciāli norādītā zonā. Persona, kas neievēro šo noteikumu, ir pilnībā atbildīga par jebkuriem materiālajiem zaudējumiem, kas radušies šī
noteikuma neievērošanas dēļ, un sedz “Albatrosam” radušos zaudējumus.
4. Lai izvairītos no diskomforta, VR brillēm jābūt stabili uzliktām un centrētām, attēlam jābūt pilnībā skaidram.
5. VR piedāvā reālistisku pieredzi, kas var spēcīgi Jūs ietekmēt. Biedējošs, vardarbīgs vai satraukumu izraisošs
saturs var likt Jūsu ķermenim reaģēt tā, kā tas reaģētu reālā situācijā. Esiet uzmanīgi izvēloties saturu, kurš Jums ir izraisījis diskomfortu vai fiziskus simptomus šādās situācijās reālā dzīvē!
6. Lai spētu pilnībā komfortabli baudīt VR un nenodarītu kaitējumu ne sev, ne materiālajām vērtībām, Jums
jāspēj pilnībā veltīt uzmanību savām kustībām un līdzsvaram, tāpēc nedrīkst izmantot VR, ja Jums ir nogurums,
nāk miegs, esat alkohola un/vai narkotisko vielu ietekmē, ir lietots alkohols iepriekšējā dienā un nejūtaties labi,
ir gremošanas trakta problēmas un/vai slimības, ir emocionāls stress vai nemiers, ir saaukstēšanās, gripa,
galvassāpes, migrēna vai ausu sāpes.
7. Obligāti konsultājieties PIRMS VR lietošanas ar savu ģimenes ārstu, ja esat stāvoklī, esat seniors, ir bijušas
binokulārās redzes anomālijas vai psihiski traucējumi, Jums ir sirds un asinsvadu slimības vai cita veida nopietni medicīniskās problēmas.
8. Krampji. Dažiem cilvēkiem (apmēram 1 no 4000) var būt reiboņi, krampji, acu vai muskuļu raustīšanās,
prāta aptumšošanās, ko izraisa gaismas vai burtu mirgošana (TV skatīšanās, video spēļu spēlēšanas, VR laikā),
pat ja iepriekš nekad nav bijuši krampji vai prāta aptumšošanās, vai epilepsija. Šādi krampji vairāk raksturīgi
bērniem un jauniem cilvēkiem. Ja Jūs izjūtat šādus simptomus, nekavējoties jāpārtrauc VR lietošana un
jākonsultējas ar ģimenes ārstu. Ja Jums iepriekš ir bijuši krampji, sapratnes zudums vai citi epilepsijai līdzīgi
simptomi, Jums obligāti jākonsultējas ar ģimenes ārstu pirms VR lietošanas!
9. Mijiedarbība ar medicīniskajām ierīcēm. VR brilles un kontrolieri var saturēt sastāvdaļas, kas var izstarot
radioviļņus, kas var ietekmēt tuvumā esošo elektronisko ierīču darbību, tostarp sirds elektrokardiostimulatorus,
dzirdes aparātus un defibrilatorus. Ja Jums ir kāda no šāda veida ierīcēm, obligāti konsultējieties ar ģimenes
ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju pirms VR lietošanas! Ieturiet drošu attālumu starp VR aprīkojumu un
Jūsu medicīniskajām ierīcēm! Nekavējoties pārtrauciet lietot VR aprīkojumu, ja novērojat jebkāda veida
ietekmi uz savām medicīniskajām ierīcēm.
10. Dzirdes bojājumi. Iesakām neklausīties spēles vai aplikācijas lielā skaļumā ilglaicīgi, jo tas var bojāt Jūsu
dzirdi!
11. Izvairieties no VR briļļu nomešanas! To nomešana, jo īpaši uz cietas virsmas, var izraisīt briļļu un tajā
esošās baterijas bojājumus. Pirms lietošanas vizuāli apskatieties, vai viss kārtībā. Ja Jums ir aizdomas, ka VR
brilles vai baterija ir bojātas, informējiet nekavējoties instruktoru!
Reālās dzīves un virtuālās realitātes mijiedarbība
-Iesakām sākumā pamēģināt VR uz neilgu brīdi, nedaudz atpūsties un tad turpināt, dodot iespēju sev pierast pie
virtuālās realitātes.
-VR izmantošanas laikā iesakām paņemt 10-15 minūšu pauzi ik pēc 30 minūtēm, pat ja Jums šķiet, ka tas nav
nepieciešams. Ja jūtat diskomfortu, tad ņemiet biežākas vai ilgākas pauzes.
-Esiet uzmanīgi, iepazīstot VR pasauli, jo ātras un pēkšņas kustības var izraisīt līdzsvara zudumu vai sadursmi.
-VR brilles un Oculus Touch kontrolieri var izraisīt līdzsvara zudumu. Ja jūtat, ka Jums ir problēmas ar
līdzsvaru, noņemiet VR brilles un paņemiet pauzi līdz līdzsvars atgriežas.
-Atcerieties, ka objekti, kurus redzat VR nav īsti, tāpēc nemēģiniet uz tiem sēdēt, stāvēt vai izmantot par
atbalstu.
-Ja Jūsu izvēlētā spēle vai aplikācija neprasa stāvēt vai kustēties, iesakām sēdēt uz drošas un stabilas virsmas.
-VR briļļu lietošana ar brillēm var palielināt sejas traumu iespējamību, ja kritīsiet vai trāpīsiet sev pa seju.
-Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar Oculus Touch kontrolieriem, lai netrāpītu ar tiem sev pa seju vai galvu!
VR bērniem.
VR aprīkojuma ražotājs iesaka šo VR aprīkojumu lietot tikai no 13 gadu vecuma, jo VR brilles nav piemērotas
mazu bērnu galvas izmēram, bet nepiemērots izmērs var izraisīt diskomfortu vai izraisīt veselības traucējumus.
Vecāki vai bērnu grupas pavadošās personas, kas pavada bērnu grupu, ir pilnībā atbildīgi par bērniem, un
viņiem:
– jāseko līdzi, lai bērni lieto VR aprīkojumu saskaņā ar drošības un iekšējās kārtības noteikumiem;
– jākontrolē, vai bērniem neparādās kādi veselības traucējumu simptomi VR lietošanas laikā vai pēc tam;
– jākontrolē laiks, cik ilgi bērni lieto VR, un jāskatās, lai ik pa brīdim tiek ievērotas pauzes.
Ilgstoša lietošana bez pauzēm nav ieteicama, jo tas var negatīvi ietekmēt roku un acu koordināciju, līdzsvaru un
vairāku uzdevumu veikšanas spēju. Vecākiem vai pavadošajām personām jāvēro, vai nesamazinās kāda no šīm
spējām VR lietošanas laikā.
VR sistēmas brīdinājumi.
Savas drošības dēļ Jums nekavējoties jāreaģē uz jebkādiem VR sistēmas brīdinājumiem.
– Pārkaršanas brīdinājums. Vizuāls un audio brīdinājums, ja VR brilles ir pārkarsušas. Ja redzat/dzirdat šo
signālu, nekavējoties noņemiet VR brilles un ļaujiet tām atdzist.
– Skaņas skaļuma brīdinājums. Vizuāls brīdinājums pārāk augstas skaņas dēļ. Ja parādās šis brīdinājums,
nogrieziet klusāk skaņu, lai samazinātu iespējamo kaitējumu dzirdei.
– Brīdinājums par laukuma robežām. Vizuāls brīdinājums par to, ka Jūs tuvojaties spēles laukuma robežām vai
pat esat ārpus tām. Ja redzat šo brīdinājumu, noņemiet VR brilles vai lēnām dodieties atpakaļ spēles laukumā.
– Jebkādu citu sistēmas brīdinājumu gadījumā noņemiet VR brilles un lūdziet palīdzību instruktoram!
Diskomforts.
Nekavējoties pārtrauciet lietot VR, ja Jums parādās kāds no šādiem simptomiem: krampji, apziņas traucējumi,
redzes piepūle, acu vai muskuļu raustīšanās, nekontrolējamas kustības, kaut kādas redzes anomālijas, reibonis,
līdzsvara traucējumi, dezorientācija, samazinājusies roku un/vai koordinācija, pārmērīga svīšana, pastiprināta
siekalošanās, slikta dūša, diskomforts acīs vai galvā, miegainība, nogurums un tml.
Iedarbība pēc lietošanas.
VR iedarbība var saglabāties un kļūt redzamāka vēl vairākas stundas pēc lietošanas. Šie pēc lietošanas
simptomi var būt iepriekš minētie, kā arī miegainība un samazināta spēja veikt vairākas darbības vienlaicīgi.
Ja Jūs jūtat, ka Jums parādās kāds no šiem simptomiem pēc VR lietošanas, nebrauciet ar automašīnu,
nedarbojaties ar iekārtām, kas prasa vizuālu vai fizisku piepūli, jo tas var izraisīt traumas vai bojāt īpašumu,
nespēlējiet sporta spēles, kam nepieciešams līdzsvars un roku-acu koordinācija (arī braukšana ar velosipēdu)
līdz šo simptomu pazušanai.
Apmeklējiet ģimenes ārstu, ja simptomi ilglaicīgi saglabājas un ir nopietni!

Par Mums

Organizējam dažādāda mēroga nometnes un pasākumus kā bērniem, tā piegaugušajiem

Adrese

Krūzes iela 47-16, Rīga, LV-1002

Kontakti

Darba laiks: 9:00 – 17:00
Numurs: +371 26103435
E-Pasts: info@albatross.lv
Privātuma Politika